Ξαναβλέποντας τις «Τρεις γυναίκες» (1977) του Robert Altman, με το μάτι του 2023

25/01/2023

Για το «Μπλε καφτάνι» (Le Bleu du caftan)

07/04/2022

Για το «Saint Omer»

07/04/2022

Για το «R.M.N.»

07/04/2022

To χάρισμα κι η ώρα η καλή, η ευτυχής σύμπτωση – για το «Η ιστορία μιας μυθιστοριογράφου»

06/04/2022

Κινηματογράφος και πολιτική: δύο ταινίες με τον Fabrice Luchini

29/01/2022

Ένας κινηματογραφικός σταθμός – για το «Μυριέλ ή ο χρόνος μιας επιστροφής»

29/01/2022